Závody - pivovary, lihovary

Závody - pivovary, lihovary - Česká Republika & Slovensko

500 l, Dvou-nádobová nerezová varna s elektrickým ohřevem

500 l, Dvou-nádobová nerezová varna s elektrickým ohřevem

Inventární číslo #HG62378

Použitá dvou-nádobová varna piva s elektrickým ohřevem o celkovém objemu 550 litrů a jmenovitém objemu 500 litrů. Varna je konstruována jako komplexní zařízení na samostatném nerezovém rámu se schodištěm a plošinou. Celá sestava se skládá z: 1. Scezovací kádě, která je opatřena čidlem hladiny pro automatické doplňování vody, popřípadě hlídání hladin při rmutování. Káď je vybavena míchadlem s možností změny otáček přes frekvenční měnič. Výška míchalda je polohovatelná. 2. Rmutomladinové pánve, která se využívá i jako vířivá káď. Je vybavena tangenciální tryskou pro napouštění mladiny před spíláním, dále duplikátorovým prostorem pro případné předchlazení mladiny před spíláním (odpadní teplo lze využít k ohřevu užitkové vody, duplikátorový prostor lze napojit na topný systém do 1.5 bar). Káď je vybavena míchadlem s možností změny otáček přes frekvenční měnič. Výška míchalda je polohovatelná. 3. Čerpadlo Alfa-Laval, které je řízeno frekvenčním měničem. 4. Dvoustupňový chladič Alfa-Laval navržený k chlazení 500 l mladiny z 99°C na 12°C za hodinu. 5. Potrubí pro odvod par, komíny s uzavíracími klapkami. 6. Řízení je možné v ručním nebo poloautomatickém režimu přes dotykový displej (v případě doplnění receptur je možno využít plně automatického řízení pro rmutování). Aplikaci pro řízení varny je možné nainstalovad do přenosného zařízení (např. tablet) a řízení je možné provádět vzdáleným přístupem. Varnu lze připojit na následující média: El. příkon min. 20 kW, teplá voda 1", studená voda 1", tlakový vzduch min. 5 Bar, hrdlo na CIP DN40, spílání DN40. Součástí varny je měrka ověřená českým metrologickým institutem s potřebným certifikačním ověřením.

Umístění: Central Europe

Přidat do košíku Zobrazit podrobnosti

Závody - pivovary, lihovary - Evropa


Závody - pivovary, lihovary - USA & Svět